Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

Jelen dokumentumban a startuzlet.hu webcímen elérhető online webáruház szolgáltatás általános szerződési és felhasználási feltételei, továbbá a szolgáltatást készítő / üzemeltető Szolgáltató adatkezelési nyilatkozata és tájékoztatója ismerhető meg. A dokumentum mindenkor érvényben lévő változata a http://startuzlet.hu/cms/szerzodesi_felhasznalasi_feltetelek.html webcímen érhető el.

1. Szerződés tárgya
2. Felek megnevezése, definiálása
3. Szolgáltatói adatok
4. Felhasználási feltételek
5. Szerződés időtartama
6. Szerződés újrakötése
7. Szerződés felmondása
8. Díjszabás
9. Az előfizetési igény rögzítése, annak lépései
10. Technikai rendelkezésre állás
11. Adatmentés, visszaállítás
12. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési irányelvek
13. Termékek kezelése, forgalmazása, funkciók használata
14. Tulajdonjog
15. Domain név
16. E-mail értesítések
17. Egyéb rendelkezések, definíciók
18. Felhívás a törvényi szabályozások betartására
19. Hibabejelentés
20. Vis major
21. A Szolgáltató jogosult azonnali szerződésfelmondásra, szolgáltatás felfüggesztésre vagy korlátozásra az alábbiak bármelyike fennállása esetén
22. Bankkártyás fizetés
23. Számlázó program
24. Vonatkozó jogszabályok
25. Felügyeleti szervek
26. Támogatás a rendszer használatához
27. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérése

1. Szerződés tárgya

 1. A Szolgáltató, az Ügyfél részére az interneten keresztül történő termék és szolgáltatás értékesítéséhez szükséges szolgáltatást (bérelhető webáruház rendszert) biztosít a mindenkor érvényben lévő http://startuzlet.hu/csomagok oldalon meghatározott díjszabás alapján.
 2. A Szolgáltató ingyenes, 14 napos kipróbálási lehetőséget biztosít az Ügyfél részére az előfizetést megelőzően, hogy megismerje a szolgáltatást még mielőtt fizetne használatáért.
 3. A Szolgálató kizárólag a technikai hátteret biztosítja, a termékek és szolgáltatások feltöltése, illetve értékesítése a vásárló részére történő eljuttatása az Ügyfél hatáskörébe tartozik, csak úgy mint az összes ezzel kapcsolatos költség és esetleges engedélyek beszerzése, jogszabályoknak történő megfelelése és betartása.
 4. A Szolgáltató és az Ügyfél vásárlói nem kerülnek szerződéses kapcsolatba.

2. Felek megnevezése, definiálása

 1. Ügyfél. Ügyfélnek minősül minden olyan magánszemély és gazdasági társaság, amely a szolgáltatás ingyenes kipróbálási lehetőségével webáruházat hoz létre a startuzlet.hu oldalon történő regisztrációval, illetve az előfizetési igényét rögzítését követően az előfizetési díjat kiegyenlíti a Szolgáltató részére.
 2. Vásárló. Vásárlónak minősül az Ügyfélhez tartozó webáruház publikus felületén megrendelést végző személy vagy gazdasági társaság.
 3. Szolgáltató. A startuzlet.hu weboldal és azon keresztül létrehozott webáruházak publikus és adminisztrációs felületek technikai kiszolgálását, azok fejlesztését és Ügyfélszolgálatát biztosítja az Ügyfél részére.

3. Szolgáltatói adatok

 1. Cégnév: KontorNET Bt.
 2. Székhely: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 3. Levelezés cím: 9081 Győrújbarát, Fő u. 45.
 4. Adószám: 22389426-2-08
 5. Cégjegyzék szám: 0806013458
 6. Adatkezelési nyilvántartási szám: 03016-0001
 7. Telefon: +36 30 535 2181
 8. E-mail cím: info"kukac"startuzlet.hu

4. Felhasználási feltételek

 1. A webáruház regisztrációja alkalmával az adatok hiánytalan megadása.
 2. Az általános szerződési és felhasználási feltételek elfogadása és használat közbeni betartása.
 3. Előfizetési díj kiegyenlítése.
 4. Internet kapcsolat és számítógép a webáruház adminisztrációs feladatainak elvégzéséhez.
 5. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

5. Szerződés időtartama

 1. Ingyenes kipróbálás alkalmával 14 napra köttetik a szerződés elektronikus formában.
 2. Előfizetés esetén az előfizetési díj beérkezését követően kerül jóváhagyásra az előfizetési igény. Az előfizetés jóváhagyásának napjától, a megrendelt díjcsomagban foglalt időszakra határozott idejű szerződés köttetik, mely az Ügyfél és a Szolgáltató között elektronikus formában kötött szerződésnek minősül.
 3. Az előfizetési igény az előfizetési díj Szolgáltató által megadott bankszámlaszámra történő beérkezését követően 1 munkanapon belül jóváhagyásra kerül a pontos összeg befizetése/átutalása alkalmával.

6. Szerződés újrakötése

 1. A szerződés a megrendelt díjcsomagban foglalt időszak elteltét követően nem kerül automatikusan újrakötésre, sem pedig hosszabbításra. Az Ügyfél és a Szolgáltató szabadon dönthet újabb szerződéskötési szándékáról.
 2. A Szolgáltató az előfizetés lejáratáról automatikusan az Ügyfél által rögzített adminisztrátori és kapcsolattartási e-mail címekre értesítőt küld, melyben tájékoztatja a szerződésből hátralévő napok számáról, továbbá az újabb szerződés kötési szándék esetén teendő lépésekről. Ezen értesítők az Ügyfélhez tartozó adminisztrációs felület oldalain is megjelenítésre kerülnek.
 3. A szerződés lejáratát követő 3. napon a szerződés újrakötésének hiányában a szolgáltatás felfüggesztésre kerül. A felfüggesztésből adódó esetleges forgalomkiesésért, anyagi károkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 4. Az Ügyfél által tárolt tartalmakat a szerződés újrakötésének hiányában a Szolgáltató maximum 3 hónapig tárolja, ezt követően végleges törlésre kerülnek. A törlésből adódó esetleges adatvesztésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

7. Szerződés felmondása

 1. A szerződő felek a szerződés időtartama alatt, annak bármely szakaszában jogosultak a szerződés felmondására.
 2. Sem az Ügyfél sem pedig a Szolgáltató által kezdeményezett szerződés felmondás alakalmával nem jogosult az Ügyfél díjvisszatérítés igénylésére.
 3. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának az Ügyfél által történő megszegése alkalmával azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésre, szerződés felmondásra.

8.  Díjszabás

 1. A mindenkor érvényben lévő díjszabás a http://startuzlet.hu webcímen, továbbá a felhasználóhoz tartozó adminisztrációs felület előfizetés menüpontban érhető el.

9. Az előfizetési igény rögzítése, annak lépései

 1. Jelentkezzen be a webáruház adminisztrációs felületére, majd kattintson az Előfizetés menüpontra.
 2. Töltse ki az előfizetési adatokat, majd válassza ki az előfizetni kívánt csomagot.
 3. Az űrlap elküldését követően megjelenő díjbekérő számla alapján végezze el az előfizetési díj kiegyenlítését banki átutalással vagy a bankfiókban történő befizetéssel a díjbekérőn megadott közleménnyel.
 4. Az előfizetési díj Szolgáltató bankszámlájára történő beérkezését követően 1 munkanapon belül megtörténik az előfizetés jóváhagyása amelyről a Szolgáltató e-mailben értesítést küld.

10. Technikai rendelkezésre állás

 1. A szolgálató éves szinten 99.9%-os technikai kiszolgálást, rendelkezésre állást biztosít.
 2. A 10/1. pontban meghaladó szolgáltatás kimaradás esetén a Szolgáltató minden megkezdett óra után plusz 1 nappal meghosszabbítja az Ügyfél előfizetésének érvényességi idejét.
 3. Az előre tervezett karbantartásokról az Ügyfél a hozzá tartozó adminisztrációs felületen kap tájékoztatást. A tervezett, előre bejelentett karbantartások időtartama nem tartozik bele a 10/1. pontban megadott 99.9%-os rendelkezésre állási időbe.
 4. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a szolgáltatás kimaradásból (tervezett, és nem tervezett esetek alkalmával) adódóan felmerülő gazdasági károkért, az Ügyfél kártérítési igénnyel nem élhet.
 5. A Szolgáltató a rendelkezésre állást az általa alkalmazott független rendszeren keresztül tartja nyilván és ismeri el.
 6. Az Ügyfél által használt internetkapcsolat hibájából adódóan meghiúsult Szolgáltatás elérésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, nem tartozik bele a rendelkezésre állási időbe, csak úgy mint azon technikai problémák esete sem amelyek alkalmával a domain név üzemeltetéséből adódóan fellépő technikai problémák miatt nem érhető el a szolgáltatás publikus vagy adminisztrációs felülete.

11. Adatmentés, visszaállítás

 1. Az adatok mentése folyamatos, technikai hiba esetén maximum 48 órával korábbi állapot visszaállítására van lehetőség.
 2. Az Ügyfél hibájából bekövetkezett adatvesztés alkalmával a Szolgáltató térítési díj ellenében tudja biztosítani a helyreállítást, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapít meg a visszaállítási igény jelzése alkalmával.

12. Adatkezelési nyilatkozat, adatkezelési irányelvek

 1. A Szolgáltató adatkezelési irányelvei és adatkezelési nyilatkozata az alábbi webcímen ismerhető meg:http://startuzlet.hu/cms/adatkezelesi_nyilatkozat.html

13. Termékek kezelése, forgalmazása, funkciók használata

 1. A termékek megjelenítése, beszerzése, számlázása és egyéb a kereskedelmi tevékenységhez szükséges feladatok ellátása az Ügyfél hatáskörébe tartoznak.
 2. A Szolgáltató nem vesz részt az értékesítési folyamatában, semmilyen formában nem kerül szerződéses viszonyba a Vásárlóval.
 3. Amennyiben az Ügyfél a hatályos jogszabályok alapján termékkínálatával, vagy a megjelenített tartalmakkal törvényt sért, a Szolgáltató jogosult azonnali, minden előzetes jelzés nélküli szolgáltatás felfüggesztésre. A hatóságok által kiszabott büntetések az Ügyfelet terhelik.
 4. Az Ügyfél által elkövetett adatbeviteli hibák, tévesen megjelenített termékinformációkért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
 5. A szolgáltatás által biztosított funkciókkal kapcsolatos törvényi szabályozások betartása és ellátása az Ügyfél kötelessége!
 6. Az Ügyfél által elhelyezett egyedi html és css kódokért a szolgáltató felelősséget nem vállal, csak úgy mint azok egyes böngészőkben történő megjelenítési lehetőségükért, kompatibilitásukért.

14. Tulajdonjog

 1. A szolgáltatás részét képező publikus és adminisztrációs felületet alkotó grafikai elemek, továbbá a hozzájuk tartozó forráskódok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Részleteinek másolása nem engedélyezett, szerzői jogvédelem alatt állnak.
 2. A szolgáltatás külső, nem a szolgáltató tulajdonát képező tárhelyen/szerveren történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

15. Domain név

 1. A Szolgáltató külön díjszabás és szerződés keretén belül biztosítja az Ügyfél által használni kívánt domain név regisztrációjában történő eljárást, továbbá a domain név üzemeltetését.
 2. A szolgáltatás saját doman néven történő üzemeltetéséért a Szolgáltató külön díjat nem számít fel.
 3. Az Ügyfél tulajdonában lévő, de más szolgáltató által üzemeltetett domain néven történő elérést a Szolgálató kizárólag a szükséges technikai paraméterek beállítását követően tudja biztosítani.
 4. Nem a Szolgáltató által üzemeltetett domain néven történő szolgáltatás használat alkalmával a Szolgáltató nem vállalja a domain név kiszolgálásának hibájából adódóan felmerülő szolgáltatás kimaradásokból bekövetkezett gazdasági károk megtérítését, továbbá ezen esetekre nincs érvényben a 10/1. pontban megadott rendelkezésre állás.

16. E-mail értesítések

 1. A szolgáltatás által az Ügyfél és a Vásárlói részére küldött e-mail értesítők 100%-os kézbesítésére a Szolgáltató garanciát nem vállal az esetlegesen fennálló technikai korlátok miatt, amelyek az Ügyfél vagy a Vásárló számítógépén, illetve kiszolgálóján használt levélszűrő programok használatából adódnak.
 2. Rendszeresen ellenőrizze az adminisztrációs felületen a beérkezett megrendeléseket, továbbá javasoljuk a Vásárlói részére történő telefonos rendelés visszaigazolás alkalmazását.
 3. Az Ügyfélnek kötelessége a szolgáltatás adminisztrációs felületén keresztül ellenőrizni a beérkezett megrendeléseket, nem hagyatkozhat kizárólag az e-mail értesítésekre.
 4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az adminisztrációs felületen történő rendelés ellenőrzés elmulasztásából adódó veszteségekért.

17. Egyéb rendelkezések, definíciók

 1. Webáruház publikus felületének minősül az a Vásárló által internetes böngészőprogram segítségével elérhető felület, amelyen keresztül az Ügyfél termékkínálatát megtekintheti, azok megrendelését kezdeményezheti és elvégezheti.
 2. Webáruház adminisztrációs felületének minősül az az internetes böngészőprogram segítségével elérhető felület, amelyen keresztül az Ügyfél az eladásra kínált termékek feltöltését elvégezheti, megrendelések kezelését és adminisztrálását el tudja végezni.
 3. A Szolgáltató a publikus és adminisztrációs felületek működését kizárólag az éppen aktuális, legfrissebb internetes böngészőprogramok verziójával garantálja.
 4. Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentumban nem rögzített kérdéseiben a PTK. és a kiegészítő jogszabályok az irányadóak.
 5. A Szolgáltató mindent megtesz az esetlegesen felmerülő vitás kérdések békés úton történő rendezéséhez, amennyiben erre nincs lehetőség a Győr Városi Bíróságot tekinti illetékes hivatalként.
 6. Az Ügyfél bármely csomag igénybevétele alkalmával pénz visszafizetési igénnyel nem élhet, mivel a 14 napos ingyenes kipróbálási lehetőség alkalmával megismerhette és kipróbálhatta a szolgáltatás minden funkcióját*, így 100%-ban biztos lehetett abban, hogy megfelel igényeinek a szolgáltatás. Fontos tudni, hogy az internetes kereskedelem sikeres végzéséhez más egyéb költségekkel járó teendők is szükségesek.
 7. Jelen általános szerződési és felhasználási feltételek dokumentum Magyar nyelven, elektronikus formában kerül elfogadásra és megkötésre. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexre nem utal.
 8. A 45/2014 (III. 26) korm. rendelet alapján az Ügyfél 14 munkanapon belül elállhat indoklás nélkül a szerződéstől és kérheti a regisztrációja törlését. Jelen szabályozás ezen szerződésre nem vonatkozik mivel az Ügyfél megkezdte a rendszer használatát, az ingyenes kipróbálási lehetőség keretén belül.
 9. Amennyiben előfizetési igényét rögzítette, de nem kíván élni az Előfizetéssel, kérjük ne végezze el az előfizetési díj kiegyenlítését, továbbá jelezze Ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Ebben az esetben megrendelését semmisnek tekintjük, semmilyen díjfizetési kötelezettség nem terheli.
 10. Egyedi modulok fejlesztési lehetőségéről és azok díjáról minden esetben az előfizetési díj kiegyenlítése előtt kérjen ajánlatot, hogy ismeretében lehessen az egyedi kérések megvalósítási díjaival, lehetőségeivel. Amennyiben előzetesen az Ügyfél nem kér tájékoztatást a Szolgáltatótól az egyedi igények megvalósításával és annak díjszabásával kapcsolatosan, az alaprendszerre vonatkozó előfizetési díj visszatérítésének igényével nem élhet. Az egyedi modulok fejlesztésére vonatkozóan a pontos igények és feltételek rögzítésével külön megrendelőlap kerül kiállításra mely a felek aláírásával lép érvénybe a benne foglaltak szerint.
 11. A Szolgáltató jogosult az általános szerződési és felhasználási feltételek bármely pontjának előzetes jelzés nélküli megváltoztatására (egyoldalú módosítására), azonban ha az az Ügyfél részéről többletköltséggel jár, előzetesen tájékoztatást küld részére a kapcsolattartási e-mail címre, illetve felhívást helyez el az adminisztrációs felület oldalain még az érvénybelépését megelőzően.
 12. A Szolgáltató soha, semmilyen formában nem vállal garanciát az Ügyfél által forgalmazott termékek értékesítésével, továbbá internetes keresőkben történő megjelenésével kapcsolatban.
 13. A Szolgáltató az Ügyfél részére a webáruház adminisztrálásához sem internetkapcsolatot sem pedig számítógépet nem biztosít annak irodájában vagy az adminisztrációs feladatok ellátásának helyszínén.

18. Felhívás a törvényi szabályozások betartására

 1. A szolgáltatás hírlevél küldő moduljával kizárólag a törvényi szabályozások értelmében szabályosan gyűjtött e-mail címekre jogosult az Ügyfél hírlevelet küldeni.
 2. Kéretlen, hozzájárulást kérő levelek, reklámlevelek küldése tilos! Bárminemű e-mail címekkel történő visszaélés vagy bejelentés esetén a szolgáltató jogosult a regisztráció azonnali, minden előzetes jelzés nélküli felfüggesztésére, illetve törlésére továbbá bejelentést tenni a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál. Az eljárás során a hatóság által megállapított pénzbírság mértéke 500.000 Ft-ig is terjedhet, továbbá az eljárás elindításához szükséges lépések elvégzéséből keletkező költségeket a szolgáltató a felhasználóra/előfizetőre terheli.
 3. Amennyiben a SPAM levelek küldéséből, illegálisan gyűjtött, vagy vásárolt címlistákból adódóan a Szolgáltatót bárminemű anyagi (bele értve a technikai károkból adódó anyagi), vagy erkölcsi károk érik, az Ügyfél ellen büntető feljelentést tesz, továbbá azonnal felfüggeszti a szolgáltatást.
 4. Minden esetben ügyeljen a beazonosíthatóságra, csak és kizárólag valós adatokat adjon meg a regisztrációkor, továbbá a levél kiküldésekor.
 5. Az elektronikus kereskedelem végzése során, mint értékesítő személy, vagy gazdasági társaság a vásárlói felé tájékoztatási kötelezettséggel kell élnie ezért kérjük, hogy minden esetben jelenítse meg a törvényi szabályozás által előírt értékesítői, kapcsolat felvételi adatokat, rendelési szállítási feltételeket, továbbá a törvény által előírtakat.
 6. A tájékoztatási kötelezettség be nem tartása esetén a szolgáltató jogosult az Ügyfélhez tartozó webáruház publikus működésének felfüggesztésére, a hiányosságok pótlásáig! Amennyiben nincs ismeretében mely tájékoztatási, adózási, és bevallási kötelezettségeknek kell eleget tennie, kérje jogi képviselője, könyvelője tanácsát. Irányadásként a http://torvenyeswebaruhaz.com oldalon talál információkat. Felhívás! Ezen adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, és irányadóak!
 7. Amennyiben nincs jogi képviselője, jelezze ügyfélszolgálati elérhetőségünkön e-mailben és továbbítjuk partnerünk kapcsolatfelvételi adatait.
 8. Jogsértő tartalom bejelentése esetén a Szolgáltató jogosult az Ügyfél webáruházának publikus felületének azonnali zárolására, a jogsértő tartalom eltávolításáig. A Szolgáltató bejelentés esetén eleget tesz a 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló jogszabályban foglaltaknak. A kivizsgálás jogi költségeit, jogos bejelentés esetén a Szolgáltató az Ügyfélre terhelheti.

19. Hibabejelentés

 1. Kérjük hibabejelentését lehetőségeihez mérten írásban, az alábbiakban megadott lépések szerint a http://startuzlet.hu/ugyfelszolgalat.html webcímen küldje el részünkre az alábbi információkkal.
 2. A bejelentés tartalmazza a vélt hiba előidézéséig megtett lépéseket továbbá azt, hogy mi lett volna a várt eredmény. Milyen operációs rendszert, böngészőt használ, illetve adja meg ezek verziószámát.
 3. A részletes információkra azért van szükség, hogy munkatársunk lépésről lépésre el tudja végezni azokat a lépéseket amelyek eredményeképpen tapasztalta a leírtakat.
 4. Hibáról csak akkor beszélhetünk ha a leírt lépések alapján előidézhető.
 5. Ha segítségre van szüksége a hiba pontos ismertetéséhez, kérjük keresse Ügyfélszolgálatunkat.
 6. A Szolgáltató minden hibabejelentést kivizsgál, szükség esetén haladéktalanul felveszi a kapcsolatot az Ügyféllel. A sikeres kapcsolatfelvételhez kiemelt gondossággal adja meg elektronikus és telefonos elérhetőségét a hibabejelentés alkalmával.

20. Vis major

 1. A szerződő felelek egyike sem vonható felelősségre az ésszerű ellenőrzésén kívül eső okból bekövetkezett nem teljesítés miatt. Például: tűz, robbanás, áramszünet, földrengés, árvíz, vihar, munkabeszüntetés, embargó, munkaügyi vita, polgári vagy katonai hatóság cselekedetei, háború, terrorizmus (internetes terrorizmus), természeti csapás, internetes adatszolgáltatók cselekedetei vagy mulasztásai, szabályozó vagy állami hatóságok tevékenysége vagy mulasztásai (beleértve olyan jogszabályok, rendelkezések vagy egyéb kormányzati intézkedések bevezetését, amelyek befolyásolják a szolgáltatás nyújtását).

21. A Szolgáltató jogosult azonnali szerződésfelmondásra, szolgáltatás felfüggesztésre vagy korlátozásra az alábbiak bármelyike fennállása esetén

 1. Olyan program kód vagy tartalom elhelyezése esetén a webáruház bármely felületén amelyet, a Szolgáltató nem megfelelőnek vagy az általa nyújtott szolgáltatásra nézve veszélyesnek minősít.
 2. Törvénybe ütköző termék, szolgáltatás kínálata.
 3. Szolgáltató által nem etikusnak minősített aldomain, vagy név választás.
 4. Számlatartozás fennállása.
 5. Erőszakos, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, csoport vagy szervezet ellen uszító tartalom megjelenítése, reklámozása.
 6. Hacker-, illetve cracker tartalom megjelenítése, letöltésének, megvásárlásának lehetősége.
 7. Illegálisan letöltött, sokszorosított tartalmak cd, dvd vagy bármilyen más adathordozón történő értékesítése.
 8. Tiltott kábítószerek és kábítószer-fogyasztással kapcsolatos eszközök kínálata.
 9. Olyan programokkal kapcsolatos tartalom, amelyek hirdetésekre vagy ajánlatokra kattintó, keresést végrehajtó, webhelyeken böngésző vagy e-maileket olvasó felhasználóknak biztosítanak jövedelmet.
 10. Megtévesztő vagy manipulatív tartalom megjelenítése.
 11. Fegyverek vagy lőszer (pl. lőfegyverek, rohamkések, kábítópuskák) értékesítése vagy reklámjának elhelyezése.
 12. Dohányáru és kapcsolódó áruk értékesítése vagy reklámozása.
 13. Orvosi rendelvényre, illetve anélkül kiadható gyógyszerek értékesítése vagy reklámozása.
 14. Iparművészeti áruk másolatainak vagy hamisítványainak értékesítése.
 15. Iskolai dolgozatok, főiskolai vagy egyetemi munkák értékesítése vagy reklámozása.
 16. Bármilyen egyéb olyan tartalom megjelenítése, amely törvénybe ütközik, törvénybe ütköző tevékenységet támogat, vagy sérti mások törvényes jogait.
 17. Tömeges kéretlen levelek küldése (SPAM).
 18. Bármilyen jellegű jogi eset, panasz fennállása esetén.
 19. Bárminemű olyan tevékenység esetén, mely rossz fényt vet a Szolgáltatóra vagy más módon rontja annak jó hírnevét és tekintélyét, vagy megkérdőjelezi szakmai válaszát, ajánlását felmerülő kérdések esetén.

22. Bankkártyás fizetés

 1. Az Ügyfél a Vásárlói részére online bankkártyás fizetési lehetőséget biztosíthat, melynek használatához az Ügyfélnek az adott kártyaelfogadó szolgáltatóval szerződést kell kötnie.
 2. A Szolgáltató a Vásárló által megadott bankkártya adatokat nem ismeri meg, nem tárolja, nem kezeli azokat. Az adatok bekérése és a tranzakció létrejötte minden esetben a kártyaelfogadó oldalán történik titkosított kapcsolaton keresztül.
 3. A Szolgálató semmilyen felelősséggel nem tartozik az Ügyfél általi, Vásárlója részére tévesen vagy hiányosan nyújtott tájékoztatásokból adódó károkért.

23. Számlázó program

 1. A webáruházba beérkező megrendelések számlázása az adminisztrációs felületen keresztül a rendszer által támogatott számlázó programokkal biztosított. A támogatott számlázó programokról kérjük érdeklődjön Ügyfélszolgáltunkon.

25. Vonatkozó jogszabályok

 1. 2011. évi CXII. törvény,a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény, 1959. évi IV. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.), 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.), 2001. évi CVIII. (Eker) törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, 2003. évi C. törvény, 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §, 7/2001 (III.29.) GM rendelet, számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 1992. évi LXIII. törvény, 45/2014 (III. 26) korm. rendelet , 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet. 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

26. Felügyeleti szervek

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Felügyelőség-vezető: dr. Bedecs Valéria
Cím: 9022 Győr, Türr István u. 1.
Postacím: 9002 Győr, Pf.: 311.
Telefonszám: +36 96 329 244
Telefax: +36 96 329 186

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 1. Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 2. Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
 3. Telefon: +36 (1) 391-1400
 4. Fax: +36 (1) 391-1410
 5. URL: http://naih.hu

Esetleges panaszát benyújthatja az Európai Parlament és tanács által létrehozott online vitarendezés platformon keresztül:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

27. Támogatás a rendszer használatához

 1. A Szolgáltató lehetőségeihez mérten minden segítséget megad az Ügyfél részére a szolgáltatás zökkenőmentes, és sikeres használatának érdekében.
 2. A szolgáltatás használatához alapvető informatikai ismeretek megléte szükséges, melyek elsajátítása az Ügyfél hatáskörébe tartozik.
 3. A Szolgáltató a http://startuzlet.hu/blog webcímen a szolgáltatással közvetlenül összefüggő, illetve általános üzleti információkat, tájékoztatókat tesz közzé.
 4. A Szolgáltató esetenként a webáruház adminisztrációs felületén a szolgáltatással kapcsolatos értesítéseket tesz közzé melyek az Ügyfél általi elolvasásának elmulasztásából adódó károkért felelősséget nem vállal.
 5. A szolgáltatás adminisztrációs felületének kezeléshez tartozó kezelési útmutató a http://utmutato.startuzlet.hu webcímen érhető el.

28. A Szolgáltató ügyfélszolgálati elérése

 1. E-mail: info"kukac"startuzlet.hu
 2. Telefon: 06 30 535 2181
 3. Telefonos ügyfélszolgálat H-P: 8-17
 4. Amennyiben nincs szabad munkatársunk, az üzenetrögzítőn adja meg nevét, telefonszámát, e-mail címét és azt, hogy miben kéri segítségünket. Minden üzenetet feldolgozunk és szükségszerűen e-mailben vagy telefonon felkeressük.
 5. http://startuzlet.hu/ugyfelszolgalat.html

* egyes szolgáltatások részben, vagy csak korlátozásokkal próbálhatóak ki jellegükből adódóan. Ilyen szolgáltatás a számlázó modul, bankkártyás fizetés.

Jelen dokumentum 2016.03.22-től van érvényben. A dokumentum letöltéséhez kattintson ide.

Adatkezelési irányelvek, és adatkezelési nyilatkozat megtekintéséhez kattintson ide.

2016.03.21-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2015.12.31-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2015.05.04-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2014.09.30-ig érvényben lévő dokumentum letöltéséhez kattintson ide.
2014.03.14-ig érvényben lévő dokumentum letöltése itt.

Kérdése van?

Ügyfélszolgálatunk válaszol.

06 30 535 2181

Üzenetküldés

Próbálja ki ingyen

Szolgáltatásunkat kötelezettségek nélkül kipróbálhatja:

Ingyenes kipróbálás

Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben